Informacje

Piesza pielgrzymka

To Rekolekcje w Drodze. Pielgrzymka jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Pielgrzym bierze udział w codziennej Mszy Świętej, przyjmuje Komunię Świętą, bierze czynny udział w modlitwach, rozważaniach, konferencjach i śpiewie. W odpowiednim czasie potrafi zachować ciszę i spokój. Wskazane jest, aby jeszcze przed pielgrzymką skorzystać z sakramentu pokuty. Istnieje również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty podczas marszu (na końcu grupy) lub na postoju. W czasie pielgrzymki zwracamy się do siebie „Siostro” i „Bracie”. Wspieramy pomocą potrzebujących, starszych, dzieci i osoby słabsze fizycznie. Wszelkie niewygody przyjmujemy w duchu chrześcijańskiej pokuty. Na pielgrzymce obowiązuje bezwzględna zakaz spożywania alkoholu. Szczególną wdzięczność okazujemy tym, którzy nas goszczą. Poprzez kulturalne zachowanie dajemy świadectwo naszego chrześcijańskiego życia. W miejscach, gdzie nocujemy i mamy postój, pozostawiamy po sobie porządek i czystość.

Organizacja marszu

Podążamy za znakiem swojej grupy prawą stroną drogi. W czasie marszu zabronione jest zmienianie grup, przechodzenie na lewą stronę drogi oraz pozostawanie z tyłu za kolumną pielgrzymki (wyjątek – spowiedź w drodze i pomoc lekarska). Należy bezwzględnie wykonywać polecenia służb porządkowych, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek na pielgrzymce.

Wyżywienie

Na każdym postoju należy coś zjeść i się nawodnić, dlatego w podręcznym plecaku warto mieć kanapki, wodę, herbatę, sok, przekąski. Zaleca się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia i sztućce do użytku wyłącznie osobistego. Na niektórych postojach gospodarze przygotowują poczęstunek dla pielgrzymów, niemniej jednak warto zaopatrzyć się w niezbędny suchy prowiant i wodę przed pielgrzymką lub w jej trakcie (na niektórych postojach jest możliwość zakupienia jedzenia w pobliskich sklepach spożywczych).

Ubiór

Najważniejszą kwestią jest to, aby ubiór pielgrzyma był wygodny oraz skromny. Czas pielgrzymki jest czasem rekolekcji, ubranie powinno więc odzwierciedlać charakter tego wydarzenia. Jest to tym istotniejsze, że podczas pielgrzymki odwiedzamy świątynie, gdzie ubiór powinien być godny.

Bardzo ważna jest odpowiednia ochrona nóg, dlatego obuwie powinno być sprawdzone (z grubą podeszwą), należy również zaopatrzyć się w odpowiednie skarpety. Konieczne jest także nakrycie głowy oraz okrycie chroniące przed deszczem.

Noclegi

Zaleca się, by pielgrzymi dysponowali własnymi namiotami, które należy zabrać ze sobą. Bezwzględnie zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu i namiocie (wyjątek stanowią małżeństwa). Do miejscowości, w których nocujemy, nie wolno przychodzić lub dojeżdżać przed przybyciem grupy. Po 22:00 obowiązuje cisza nocna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc noclegu poszczególnych grup.

Bagaż podręczny

W bagażu podręcznym, poza jedzeniem i piciem, warto mieć również siedzisko lub karimatę (aby odpocząć na postoju), okrycie chroniące przed deszczem, nakrycie głowy, krem z filtrem, skarpety na zmianę, dokument tożsamości i kartę usług medycznych, apteczkę osobistą. Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.

Bagaż główny

Do głównego bagażu (zdawanego po każdym noclegu na samochód ciężarowy) warto zapakować niezbędne wyposażenie: świeżą koszulkę na każdy dzień (z rękawem zakrywającym ramiona), ciepłą odzież, bieliznę i skarpety na każdy dzień, spodnie, spódnice oraz sukienki zakrywające kolana, sprawdzone obuwie sportowe na zmianę, drobny zapas wody mineralnej, drobny zapas konserw, serków topionych, pasztetów itp., herbatę, kawę, cukier, śpiwór, karimatę, namiot, ręczniki, niezbędne przybory toaletowe (szczoteczka, pasta do zębów, mydło, szampon).

Transport bagażu

Każdy bagaż główny musi być oznaczony opaską bagażową wydawaną przy zapisach. Bagaż będzie przewożony specjalnym samochodem ciężarowym oznaczonym numerem grupy, do której należy pielgrzym. Dostęp do bagażu jest możliwy jedynie na miejscu noclegu. Samochody prywatne należy zgłosić kierownictwu pielgrzymki przed wyruszeniem pielgrzymki.

Opieka lekarska

Fachowej pomocy medycznej udzielają pielgrzymom lekarze i pielęgniarki oraz Służby Maltańskie. W miejscach noclegowych będą czynne punkty sanitarne, gdzie należy się zgłaszać po ewentualną pomoc. Zaleca się, aby pacjent zgłaszający się po pomoc, był już umyty. Koniecznie należy zabrać osobiste leki i środki opatrunkowe (bandaże, plastry, igły jednorazowe, wodę utlenioną, spirytus salicylowy, talk). Proszę również dołączyć informację, jakie dawki i pora zażycia leku została przepisana przez lekarza (najlepiej wpisać tę informację do informatora). W razie potrzeby udzielenia pomocy w szpitalu, każdy pielgrzym powinien mieć przy sobie aktualny dokument ubezpieczenia np. RMUA, legitymację emeryta, rencisty i numer PESEL.

Osoby niepełnoletnie

Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18. roku życia), które będą uczestniczyć w pielgrzymce bez rodziców czy opiekunów prawnych, muszą mieć ze sobą pisemną zgodę rodziców.

Zgoda – pobierz tutaj

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Prosimy o zgłaszanie udziału każdej osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim na adres zapisy.pielgrzymka.bielsko@gmail.com.

Sponsorzy

ZA KAŻDĄ OFIAROWANĄ POMOC SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.

Persette
BHPiPPOZ
Anioł Beskidów
Gość Niedzielny
Trans Jakubiec
Zakon Maltański
Misericordia