Funkcyjni

Za powodzenie pielgrzymki odpowiada sztab osób niezbędnych do wartościowego i bezpiecznego dotarcia pielgrzymów na Jasną Górę. Są to:

 • księża,
 • siostry zakonne,
 • klerycy,
 • porządkowi,
 • kwatermistrzowie,
 • bagażowi,
 • muzyczni,
 • techniczni,
 • służba ekologiczna,
 • służba medyczna.

Zgłaszając się, podaj:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • miejscowość oraz kod pocztowy,
 • parafię,
 • numery telefonów: kontaktowy i awaryjny,
 • adres e-mail,
 • grupę pielgrzymkową,
 • funkcję, którą chcesz pełnić.

Jeśli chcesz pomóc w obsłudze pielgrzymki, skontaktuj się z:

zapisy.pielgrzymka.bielsko@gmail.com

Sponsorzy

ZA KAŻDĄ OFIAROWANĄ POMOC SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.