Pielgrzymka w blasku jubileuszu jasnogórskiego

10 lipca 2017

Pielgrzymka to rekolekcje w drodze. Czas kiedy chcemy odkrywać tajemnice Boga. Ale piesza pielgrzymka na Jasną Górę, to wejście do szkoły Maryi. Jak pisał św. Jan Paweł II w Liście Rosarium Virginis Mariae: „Chrystus jest Nauczycielem w całym tego słowa znaczeniu, jest objawiającym i samym Objawieniem. Nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił, ale o ‘nauczenie się Jego samego’. Jakaż nauczycielka byłaby w tym bieglejsza niż Maryja? Jeśli ze strony Boga to Duch Święty jest wewnętrznym Nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie, wśród istot stworzonych nikt lepiej od Niej nie zna Chrystusa; nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium. (…) Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją Ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej « pielgrzymki wiary », w której jest niezrównaną Mistrzynią. Wobec każdej tajemnicy swego Syna zachęca nas Ona, jak to było przy zwiastowaniu, do zadawania z pokorą pytań, które otwierają na światło, by na koniec okazać zawsze posłuszeństwo wiary: « Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa »” Więc chciejmy wejść wspólnie razem do szkoły Maryi i kontemplować Jezusa, zadawać Mu pytania, słuchać i uczyć się od Niej jak wypełniać w swoim codziennym życiu wolę Bożą.

Okazja w tym roku wyjątkowa 300 rocznica koronacji Obrazu Jasnogórskiego. Jak wiemy z kart historii: w roku 1717, na uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej koronami papieża Klemensa XI przybyło ok. 200 tysięcy pielgrzymów, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną. Uroczystość stała się ogólnonarodową manifestacją wiary. Na Jasnej Górze zgromadzili się przedstawiciele wszystkich warstw społecznych – począwszy od dostojników państwowych, a skończywszy na ubogich. A my dziś już chcemy poprzez nasze uczestnictwo w pielgrzymce diecezjalnej ukoronować Maryję już nie tyle złotymi koronami, ale naszym życiem, naszymi sercami, intencjami i chęcią nawrócenia. Chcemy naszej Matce, Królowej Polski złożyć nasze duchowe dary, bo właśnie one najbardziej ukazują, że Maryja króluje w naszym życiu. Tak właśnie powinno być nieustannie, chcemy odpowiedzieć na zadanie Jezusa i przyjąć Jego testament z krzyża: „Oto Matka twoja”. Chcemy Maryję przyjąć i zabrać do siebie, do swojego życia, bo Ona pomoże nam dojść do świętości. Dlatego warto wyruszyć w tym roku jubileuszu na te rekolekcje w drodze; wejść do szkoły Maryi zanosząc Jej swoje serce, zabierając Ją ze sobą.
Niech zachętą będzie piękna piosenka, przybliżająca nam prawdę, że Maryja to nasza MATKA!

,

Sponsorzy

ZA KAŻDĄ OFIAROWANĄ POMOC SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.