Obowiązkowe zgody dla nieletnich pielgrzymów

4 sierpnia 2019

Przypominamy, że osoby nieletnie do lat 15 włącznie mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie i będącej na tym samym noclegu. Zobowiązane są również posiadać pisemne zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na udział w pielgrzymce (pobierz tutaj: zgoda_osoby niepelnoletnie).

Osoby w wieku 16–18 lat mogą brać udział w pielgrzymce na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów (pobierz tutaj: zgoda_osoby niepelnoletnie).

Zgody będą zbierane przez organizatorów podczas pierwszych postojów. Dostarczenie podpisanego dokumentu jest niezbędne do udziału osoby nieletniej w pielgrzymce.

Sponsorzy

ZA KAŻDĄ OFIAROWANĄ POMOC SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.