Motyw jubileuszu

6 lipca 2017

Każdego roku Pielgrzymka ma swój temat i pewne okoliczności, które wyznaczają myśl przewodnią i motywują nas do podjęcia intencji. W tym roku w pierwszej kolejności chcemy dziękować za 25 lat naszej Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Nasz kościół lokalny przeżywa swój jubileusz, który pozwala nam spojrzeć na ziemie beskidzką, z której płynie ku niebu hymn uwielbienia. Ta ziemia ma swoich patronów, którzy nam diecezjanom, wyznaczają pewien kierunek kroczenia ku świętości: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Sarkander i św. Jan Kanty. I właśnie Maksymilian pokazuje, jak należy kochać Maryję. Ona w jakimś sensie wytycza nam drogę naszego powołania, prowadzi nas i umacnia na niej, byśmy się nie poddawali zwątpieniu, ale byli darem dla innych jak wielki męczennik z Oświęcimia. Czy my też możemy być darem? Pewnie, że tak. Dlatego wyruszając na drogę pielgrzymki, chciejmy wejść do szkoły Maryi, aby Jej słuchać, bo Ona chce nas prowadzić, jak to było w życiu Maksymiliana.

Idąc do Częstochowy, niejako stajemy się Rycerzami Niepokalanej odpowiadając Jej jak nasz Wielki Rodak, św. Jan Paweł II: Totus Tuus! Chcemy jak św. Jan Sarkander zrozumieć wartość Eucharystii, która sprawiła, że ocalało miasto Holeszów; a my chcemy przez wartość sakramentu ocalić nasze życie, nasze serca i nasze rodziny przed atakiem nieprzyjaciela, jakim jest szatan. Chcemy iść ze sztandarem wiary i świadectwem jak ongiś On szedł do bram miasta, w którym pełnił posługę proboszcza, aby ocalić swoich wiernych. Może właśnie nasze świadectwo wiary sprawi, że ktoś pójdzie razem z nami i poczuje bliskość Boga. I właśnie ocalisz życie kogoś, kto wróci do bliskości z Bogiem. Bo chcemy zgłębiać mądrość Bożą i nią się kierować jak św. Jan Kanty, który troszczył się o młodych. I my musimy zatroszczyć się o młodzież naszej ziemi, naszej Ojczyzny. Bo młodzież jest nadzieją kościoła i świata, jak mówił św. Jan Paweł II. Więc trzeba ich karmić dobrymi wartościami, za które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Zatem mamy piękno naszej diecezji, które trzeba kultywować, które trzeba zgłębiać, nim się kierować i za które należy Bogu dziękować. Jest to jedna z intencji i motywów, jakie będziemy w tym czasie rozważać, razem jako kościół lokalny. Więc podejmijmy wyzwanie i zróbmy wszystko, aby w tym jubileuszowym roku Diecezji Bielsko – Żywieckiej, pokazać, jak pięknie świętujemy to piękne wydarzenie.

,

Sponsorzy

ZA KAŻDĄ OFIAROWANĄ POMOC SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.